Vi er Telemarks største advokatfirma

Advokatfirmaene Frøstrup Løitegaard og Advokatene Skien blir til Advokatfirmaet Eurojuris Telemark! Med våre ni advokater og to advokat­fullmektiger, tilbyr vi et bredt spekter av juridiske tjenester til næringsdrivende, privatpersoner og det offentlige.

Aktuelt

Eurojuris Informerer: Juss for det offentlige

Eurojuris Informerer 1/2022:

Staten, fylkeskommuner og kommuner forvalter fellesskapets verdier. Den overordnede disponeringen og prioriteringen er under demokratisk kontroll ved at folkevalgte vedtar budsjetter og planer. Det er så de administrative ressursene i...

LES
Eurojuris Informerer: Eiendom og eiendomstransaksjoner

Eurojuris Informerer 3/2021:

Eiendomsprosjekter involverer store verdier og mange interesser. Kunnskap og presisjon er viktig, både ved planlegging, utvikling og ved realisasjon. En strukturert gjennomføring tar tid og går i ulike faser og...

LES
Eurojuris Informerer: Arverett

Eurojuris Informerer 2/2021:

Vi vil alle på et tidspunkt bli involvert i arverettslige spørsmål. Enten ved at vi er eller blir arvinger eller ved at vi vil mene noe om hva som skal...

LES
Eurojuris Informerer: Juss for virksomheter under press

Eurojuris Informerer 1/2021:

Pandemien har satt mange virksomheter på prøve og de fleste har vært berørt. Usikkerheten om varighet, omfang og tiden etter, har gjort at strategiske planer har blitt satt på hold...

LES