Eurojuris Informerer 2/2021: Arverett

Eurojuris Informerer 2/2021: Arverett

Ved utgivelsene av Eurojuris Informerer ønsker vi å dele vår kunnskap om relevante og praktiske temaer på ulike rettsområder. Denne gangen inneholder heftet artikler om arverett.

Vi vil alle på et tidspunkt bli involvert i arverettslige spørsmål. Enten ved at vi er eller blir arvinger eller ved at vi vil mene noe om hva som skal skje med våre verdier etter oss.

Vi har fra 2021 fått en ny arvelov. Formålet har vært å gjøre loven mer moderne og brukervennlig, og tilpasset dagens familiemønstre og oppfatninger av hva som er en rettferdig fordeling av arv. Selv med nytt rammeverk, er vurderingene komplekse. Å ta stilling til hva som skal skje med de verdier du eier og disponerer, etter at du har gått bort, er for mange svært vanskelig. Når og hvordan skal det planlegges? Hva er riktig og rettferdig? Hvem vil best forvalte verdiene? Hvor langt kan og skal man gå i å detaljere arven? Det kan også være et valg å ikke ta stilling.

Vurderingene involverer følelser, relasjoner og forventninger, og blant annet derfor ser vi ofte at sakene skaper konflikter og sår. Som rådgivere kan vi orientere om reglene og gi råd til innsikt, modning og forståelse.

I dette heftet viser vi frem kompetansen til noen av de dyktige advokatene tilknyttet vårt nettverk. I Eurojuris Norge har vi mange advokater med særskilt høy kompetanse som rådgivere innen arv. De rådgir og bistår ulike parter i mangfoldet av sakstyper og problemstillinger. Gjennom deres arbeid høstes erfaringer som deles i nettverket, og som benyttes til ytterligere å øke kvaliteten på våre tjenester. Vi håper tekstene skaper forståelse og kommer til nytte. Ved spørsmål til artiklene eller annet kan advokatene i Eurojuris Norge selvsagt kontaktes for mer informasjon.

God lesing!

Bjarte Røyrvik
Styreleder i Eurojuris Norge AS

Les i ISSUU-format her
Les i PDF-format her