Om oss

Advokatfirmaet Eurojuris Telemark gir juridisk bistand til små og mellomstore bedrifter, privat­personer og person­lige næringsdrivende i tillegg til kommuner og kommunale selskaper.

Vi er aksjonærer og medlemmer av Eurojuris Norge. Advokat­firmaene i Eurojuris Norge har en sterk lokal forankring og er ledende firmaer innen sine regioner. Med god lokal­kunnskap kombinert med høy juridisk kompetanse sikrer vi en effektiv fullføring av oppdragene til en riktig og konkurranse­dyktig pris.

Eurojuris Norge og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har inngått en samarbeidsavtale som sikrer NHOs medlemsbedrifter prioritert tilgang på forretningsjuridisk bistand av høy kvalitet til rabattert pris. Se mer om avtalen med NHO her.

En god advokat skiller det vesentlige fra det uvesentlige
– Johan Henrik Frøstrup

Vi kjemper med respekt og tillit
– Ranveig Sem

Eurojuris Norge

Eurojuris Norge ble etablert i 1991 og er en sammenslutning av 17 selvstendige advokatfirmaer med ca 260 advokater spredt over mesteparten av landet. Eurojuris-advokatene samarbeider i faggrupper, og har jevnlig kontakt gjennom egne intranett. Eurojuris Norge tilrettelegger faglig og kommersielt samarbeid mellom firmaene og advokatene, og våre advokater tilbyr juridiske tjenester til næringslivet, organisasjoner, det offentlige og privatpersoner.

 

Eurojuris Norge er medlem i Eurojuris International, Europas ledende uavhengige nettverk av advokatfirmaer.

 

Les mer her (ekstern nettside)

Avtale med NHO

Eurojuris Norge og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) inngikk høsten 2011 en samarbeidsavtale som sikrer NHOs medlemsbedrifter prioritert tilgang på forretningsjuridisk bistand av høy kvalitet til rabattert pris.


Eurojuris Norge tilbyr NHO-medlemmer:


 • Advokattjenester av høy kvalitet
 • En times gratis førstekonsultasjon
 • 15 % rabatt på gjeldende priser
 • Eget NHO-telefonnummer
 • Topp prioritet og 24 timers responstid

Avtale med Norges Bondelag

 • Norges Bondelag har et nettverk av samarbeidende advokatkontor med spesialkompetanse på jus for landbruket.
 • Vårt kontor er samarbeidsadvokat for Telemark Bondelag.
 • Les mer her (ekstern nettside)

Avtale med Sweco

Advokatfirmaet Eurojuris Telemark DA har inngått en samarbeidsavtale med Sweco Norge AS, region Telemark om utveksling av tjenester og kompetanse. Begge firmaene har solid kompetanse på hvert sitt felt, og samarbeidsavtalen sikrer at vi har tilgang til høy faglig kompetanse innenfor arealplanlegging, ingeniørtjenester, jordskiftetekniske spørsmål m.v.


Les mer om Sweco Norge AS her (ekstern nettside)

Tilleggsinformasjon

 • Vi bistår også privatpersoner i hverdagsjuridiske problemer, som bistand ved arveoppgjør, samlivsbrudd, barnefordeling, arbeidsforhold, erstatningssaker m.v.
 • Vi samarbeider med mange av de største advokatkontorene i Norge i enkeltsaker. Ved behov for bistand utenlands, har vi gjennom Eurojuris International tilgjengelig kontakt med store internasjonale advokatfirmaer.
 • Vi bistår også utenlandske klienter i Norge. Vi har advokater som behersker engelsk skriftlig og muntlig, også i forretningsjuridisk sammenheng.
 • Vi har strenge regler for kvalitetssikring og habilitet. Vi har egne interne retningslinjer for bruk av sosiale medier som Facebook, Twitter o.l.
 • Vi er erfarne prosedyreadvokater i sivile- og straffesaker. Vi arbeider også med strafferett og påtar oss forsvarer- og bistandsoppdrag.
 • Vi påtar oss også styreoppdrag, voldgiftsoppdrag og advokatmekleroppdrag.
 • Vi bygger vår advokatvirksomhet på grunnlag av stikkordene erfaring, kunnskap, tillit. Vi ønsker å være tilgjengelige for våre klienter og legger vekt på ekspeditte tilbakemeldinger til klienten.
 • Vi har lange tradisjoner med advokatvirksomhet i Telemark
 • Hos oss får du gode råd fra erfarne advokater med forståelse for klientenes problemstillinger og livssituasjon.
 • Du er velkommen til å ta kontakt med oss når som helst!