Eurojuris Informerer 3/2022: Juss for forbrukere

Vi er alle forbrukere, som daglig gjør kjøp, som eksponeres for markedsføring og reklame, og som forholder oss til et vell av salgskanaler og utbud. Vi kjøper på nett, vi abonnerer, vi reklamerer, vi angrer og vi returnerer. I rollen som forbrukere, er vi gitt et vern og en rekke rettigheter som de næringsdrivende må oppfylle. Dette gjelder ved kjøp og ved leie, men også ved regler om hvordan produkter kan markedsføres, angrerettigheter mv. Formålet med disse rettighetene er å beskytte, å balansere og å skape forutsigbarhet for både forbrukeren og den næringsdrivende. På den måten unngås misforståelser og konflikter.

Advokatrollen er mangfoldig, men kjernen er å representere og å ivareta parters rettigheter. Ofte er det krevende for forbrukere å orientere seg i reglene og å sørge for at de etterleves. For den næringsdrivende er det viktig å opptre korrekt i sin forretningsførsel. I dette heftet viser vi frem kompetansen til noen av de dyktige advokatene tilknyttet vårt nettverk. I Eurojuris Norge har vi mange advokater med særskilt høy kompetanse som rådgivere for forbrukere og for næringsdrivende som handler med forbrukere. De rådgir og bistår i mangfoldet av sakstyper og problemstillinger. Gjennom deres arbeid høstes erfaringer som deles i nettverket, og som benyttes til ytterligere å øke kvaliteten på våre tjenester.

Vi håper tekstene skaper forståelse og kommer til nytte. Ved spørsmål til artiklene eller annet kan advokatene i Eurojuris Norge selvsagt kontaktes for mer informasjon.

God lesing!

Bjarte Røyrvik
Styreleder i Eurojuris Norge AS

Les i ISSUU-format her
Les i PDF-format her