Eurojuris Informerer 2/2023: Arv og skifte

Arv og skifte er et tema som alltid er aktuellt. Fremtidsfullmakter og god planlegging kan gjøre en ellers vanskelig tid lettere. Det er derfor vitkig å være i forkant, og bedre å benytte seg av rådgivning tidlig.

God lesning!

Les i PDF-format her