We are the largest law firm in Telemark

The law firms Frøstrup Løitegaard and Advokatene Skien was merged in 2022 to Eurojuris Telemark! With our ten lawyers we offer a broad selection of legal services to businesses, private persons and the public sector.

News

Eurojuris Informerer

Arv og skifte er et tema som alltid er aktuellt. Fremtidsfullmakter og god planlegging kan gjøre en ellers vanskelig tid lettere. Det er derfor vitkig å være i forkant, og...

LES
Bilde av en båt som har sunket i havet

Eurojuris Informerer

Vi er alle forbrukere, som daglig gjør kjøp, som eksponeres for markedsføring og reklame, og som forholder oss til et vell av salgskanaler og utbud. Vi kjøper på nett, vi...

LES
Miljøbilde av en kvinne i et møte

Eurojuris Informerer

Advokatrollen er mangfoldig, men kjernen er å representere og å ivareta parters rettigheter. Ofte er situasjonen at rettighetene er eller påstås å være i konflikt med andres rettigheter. Den tradisjonelle...

LES
Miljøbilde av en mann som står på slalomski

Eurojuris Informerer

Virksomheters rammevilkår er til en viss grad styrt av lovgivning. Sentralt i disse ligger kravene til den selskapsrettslige organiseringen og skattereglene som gir det offentlige inntekter. Reglene for hvordan selskaper etableres,...

LES
Eurojuris Informerer: Juss for det offentlige

Eurojuris Informerer

Staten, fylkeskommuner og kommuner forvalter fellesskapets verdier. Den overordnede disponeringen og prioriteringen er under demokratisk kontroll ved at folkevalgte vedtar budsjetter og planer. Det er så de administrative ressursene i...

LES
Eurojuris Informerer: Eiendom og eiendomstransaksjoner

Eurojuris Informerer

Eiendomsprosjekter involverer store verdier og mange interesser. Kunnskap og presisjon er viktig, både ved planlegging, utvikling og ved realisasjon. En strukturert gjennomføring tar tid og går i ulike faser og...

LES
Eurojuris Informerer: Arverett

Eurojuris Informerer

Vi vil alle på et tidspunkt bli involvert i arverettslige spørsmål. Enten ved at vi er eller blir arvinger eller ved at vi vil mene noe om hva som skal...

LES
Eurojuris Informerer: Juss for virksomheter under press

Eurojuris Informerer

Pandemien har satt mange virksomheter på prøve og de fleste har vært berørt. Usikkerheten om varighet, omfang og tiden etter, har gjort at strategiske planer har blitt satt på hold...

LES