Eurojuris Informerer 1/2023: selskaps- og skatterett

Virksomheters rammevilkår er til en viss grad styrt av lovgivning. Sentralt i disse ligger kravene til den selskapsrettslige organiseringen og skattereglene som gir det offentlige inntekter. Reglene for hvordan selskaper etableres, finansieres og drives griper inn i eierskapet til aksjonærene, men gir samtidig både disse og andre som for eksempel handler med eller låner penger til selskapet, forutsigbarhet og trygghet. Utformingen av skattereglene er et politisk verktøy for å sikre inntekter til fellesskapets formål. Virksomhetene må følge skattereglene, men vil som regel også gjøre tilpasninger som gjør at de ikke betaler mer skatt enn nødvendig. Den senere tid har behov for mer finansiering av offentlige formål ført til både nye skatter, nye skattegrunnlag og økte skattesatser. Dette har skapt debatt, og flere virksomhetseiere har flyttet ut fra Norge.

Det er krevende å eie og utvikle virksomheter. Skatte- og selskapsmessig organisering er en del av dette, men komplisert. Å trå feil kan ha store konsekvenser.

I dette heftet viser vi frem kompetansen til noen av de dyktige advokatene tilknyttet vårt nettverk. I Eurojuris Norge har vi mange advokater med særskilt høy kompetanse som rådgivere for virksomheter innen skatt og selskapsrettslige spørsmål. De rådgir og bistår i mangfoldet av sakstyper og problemstillinger. Gjennom deres arbeid høstes erfaringer som deles i nettverket, og som benyttes til ytterligere å øke kvaliteten på våre tjenester.

Vi håper tekstene skaper forståelse og kommer til nytte. Ved spørsmål til artiklene eller annet kan advokatene i Eurojuris Norge selvsagt kontaktes for mer informasjon.

God lesing!

Bjarte Røyrvik
Styreleder i Eurojuris Norge AS

Les i ISSUU-format her
Les i PDF-format her